Lai mēs varētu maksimāli izsmeļošu atbildi uz Jūsu ziņojumu, lūdzam pēc iespējas pilnīgāk aizpildīt šo Produktu pieprasījuma veidlapu, ja gadījumā mums rastos vajadzība sazināties ar jums.

FRONERI ir atbildīgs par jūsu personas datu izmantošanu un apņemas saglabāt to  konfidencialitāti, kā arī izmantot tos tikai jautājumu un sūdzību pārvaldības nolūkā. It īpaši tie netiks izmantoti jebkādos komunikācijas vai reklāmas nolūkos, un netiks nodoti nevienam ārpus FRONERI.
Datu apstrāde notiks saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem, kas noteikti Regulā (ES) 2016/679 par datu aizsardzību.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Vairāk Got it!